Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı; ANKARA EĞİTİM PLATFORMU tarafından http://ankaraegitimplatformu.org/ adresinden işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) kullanımı sırasında kullanıcılar tarafından verilen veya sair şekillerde ANKARA EĞİTİM PLATFORMU tarafından toplanan verilerin kullanımına ilişkin hususları düzenlemektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

ANKARA EĞİTİM PLATFORMU, Site üzerinden kendisine iletilen iletişim ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlara ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda ANKARA EĞİTİM PLATFORMU, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. ANKARA EĞİTİM PLATFORMU, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile kullanıcılara ait kişisel verileri ve kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, ANKARA EĞİTİM PLATFORMU ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süre saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

ANKARA EĞİTİM PLATFORMU ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanım Koşulları başta olmak üzere ilgili kullanıcı ile akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

ANKARA EĞİTİM PLATFORMU, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ANKARA EĞİTİM PLATFORMU gereken hallerde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerinden başka uygulama ve platformlara link verilmesi mümkün olup, ANKARA EĞİTİM PLATFORMU bu uygulama ve platformların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ANKARA EĞİTİM PLATFORMU, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. ANKARA EĞİTİM PLATFORMU’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.